איך היה נראה הברד במצרים? – פרשת וארא

איך נראה הברד במצרים?ברד יחד עם אש גדול ומסוכן, המצרים הוזהרו להיכנס לבתים כדי לא להיפגע – מי שהאמין נכנס ולא נפגע.  כדי להראות שגם בתוך הברד – הקב"ה נמצא פועל ויוצר אותו.. בפרשת וארא כשמה כן היא – הקב"ה נראה אל עם ישראל, נראה אל פרעה ונראה אל מצרים והעולם כולו, החרטומים עשו את כישופיהם […]