חיזוק גדול מהפרשה למה שעובר על כל אחד מאיתנו!

שלום חברים, כתוב לנו בפרשה "ויבא יעקב שלם עיר שכם" מה הכוונה "שלם"? רש'י מפרש שנרפא מהמכה שלו שקיבל מהמלאך שעימו נאבק, בנוסף שלם בממונו אחרי שנתן מתנה גדולה לעשיו והשלישי שלם בתורתו – שלא נשכחה ממנו שהיה בבית לבן. יעקב אבינו – איי איזה איש – מה שהוא עבר, מהסיפור שהיה צריך להתחזות כדי […]