אז מה כ"כ מיוחד בציצית?

על מצוות הציצית נכתבו סיפורים רבים מכל הדורות. בסוף המאמר נצרף כמה מהטובים שבהם.. מסופר בתנא דבי אליהו שהקב"ה שאל את משה רבנו, "משה בני מפני מה חטא המקושש עצים במדבר ואסף עצים ביום השבת ? ( כזכור המקושש נענש בעונש מיתה על שאסף עצים בשבת במזיד) ענה לו משה איני יודע. אמר לו הקב"ה […]