לעבוד את ה' בקטנות – אחדות אחדות

"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" אנו נמצאים בימי בין המצרים ורואים איך הקב'ה נותן לנו יכולת לתקן את הגורם לחורבן הבית, שנאת חינם. בימים של מלחמה על אויבינו האחדות מורגשת יותר ופועלת בעם ישראל. הקב"ה שמח בנו ומגלה אהבתו כך אלינו. פרשתנו פרשת מטות עוסקת בנדרים ומלמדת אותנו את כוחו של הדיבור. אנו […]