מה אמר דוד חטואל שנרצחה כל משפחתו? | הרב דוד פריוף