האם ניתן לזכות לרוח הקודש בדורינו ?

המאמר יעלה בקרוב