הרב דוד פריוף – כנגד ההבטחה נתן חומש ולא הפך לעשיר!