הרב שניר גואטה | מצמרר!! החייל שלא רצו לשבת עליו שבעה