לא בטוח שהיינו מצליחים לעמוד בניסיון הזה – הרב דוד פריוף