הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א – בכנס אור לנוער • ראש חודש חשון