הלכות שמיטה | שביעית | הרב יצחק יוסף (הנכד) – שידור חי