היתה להם שליטה בחצי עולם, אבל הפסידו את הכל! – הרב דוד פריוף