מרגיש שהניסיון כבד עליך? שאתה כבר קורס? – הרב דוד פריוף