למה לקבל על עצמי קבלה אם אני לא מצליח לעמוד בה? – הרב דוד פריוף