הרב שניר גואטה | זרע לבטלה – מה סיפר בחור על שמירת הברית?