הגאון הינוקא – חותם לשנה טובה – עצה לשמחת תורה • מתוך שיחת הכנה לימי שלושת הרגלים