הגאון הינוקא – פתיחת השער – בשיח קודש טרם עלייה לרגל עניין שלושת הרגלים וכוונת פתיחת השער בשמחת תורה