הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה שליט"א – סוד התשובה • שיעור חובה!