הגאון הינוקא בימים הנוראים – תיעוד מכניסת ויציאת ימי ראש השנה בירושלים