למה ה' עונה לאחד ומפנק אותו ולאחר לא? – הרב דוד פריוף בהסבר מיוחד!