דברי הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה – בעצרת התעוררות אלול בישיבת חזון מרדכי בראשות הגה"צ ר' מאיר שמואלי