הגאון הינוקא – קטעי תשובות בהשקפה | ברכות הנהנין | ישוב הדעת | להתיש כוח האויב | סיון תשפ"א