ישיבת "שיח התלמוד" באים להתברך אצל הגאון הינוקא • מעמד כתיבת אות בספר תורה לישיבה