הגאון הינוקא הרב שלמה יהודה – להבקיע את מסך הטומאה • להאיר את ירושלים