הגאון הינוקא – "לא יאומן שיש דבר כזה בעולם" – הרב אליהו ביטון שליט"א – 'תורה נקיה'