עשר התבוננויות נוראות לקדושת המחשבה שכתב הגאון הינוקא בגיל 8. מסוגלות להמשיך על האדם רחמים וניסים