הינוקא הגאון הרב שלמה יהודה שליט"א – שיעור הכנה לימי החנוכה • כ"ג כסליו תשפ"א (פארק בריטניה)