הינוקא -"בכוח התורה תתרפא עכשיו" תיעוד מבהיל שנלכד במצלמה. יום קודם החלטה על ניתוח הסתיימו שנות סבל.