הינוקא • מה התריע בימי חנוכה טרם החל הנגיף. הרה"ג מאיר שמואלי שליט"א במסר נוקב