והיה עקב תשמעון – המפתח לשמחה פנימית

והיה עקב תשמעון,

חז"ל אומרים לנו שכל פעם שכתוב "והיה" זה מורה על "לשון שמחה"

על המילה עקב אומר לנו רשי': "עברות שאדם דש בעקביו סובבין אותו בשעת הדין"

מה הקשר בין 2 האמרות האלה?

כולנו רוצים לשמוח, להיות מאושרים. ידוע ששמחה תלויה מאד בחשיבה חיובית ובראיית הטוב בעצמי ובחיים שלי.

לפעמים אבל קשה, לפעמים קשה לראות את החיובי. למה?

אומר לנו רש"י עברות שאדם דש בעקביו סובבים אותו בשעת הדין. הדבר נכון גם כשאדם נפטר בעיתו ובזמנו וגם ביום יום שכל יום אדם נידון על מעשיו.

עבירה זה מציאות של ניתוק מה' וממילא ניתוק מהנשמה שלנו, עברה היא מחשיכה לנו אות אור הנשמה. היא מאפילה עליו.

הנשמה שלנו כולה אור אין סוף, אור מיוחד, מאיר – מחייה וכולה טוב בלי שום פגם. כשאנו רואים את הנשמה שלנו, כשאנו מרגישים אותה אנו מאירים ומוארים. כשמשהו מחשיך לנו את האור פתאום קשה לנו לראות חיובי, פתאום אנחנו נכנסים לדכדוך ולא ברור למה.

אז איך יוצאים מזה? הדרך לצאת מהחושך הוא ע"י תשובה – כמו שאומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן שע"י שמדבר דיבור אחד של אמת הדיבור הזה מאיר לו ונותן לו לצאת מהחושך. האמת מוציאה אותי מהדמיונות ומחזירה אותי אל התכלית והטוב – לכך שאני כולי נשמה אלוקית. בעצם החטא מראה לי מציאות מדומה והדבקות בה' מראה לי את האור שבי וממילא פועלת עלי שמחה שלמה.

אז איך אדם מגיע לשמחה? כשהוא עושה תשובה על הדברים הקטנים… הדברים האלה שמשאירים אותו ואת הנשמה שלו בדכדוך…

איך עושים תשובה? קודם כל מתפללים על זה שה' יפתח ויאיר לנו על מה לעשות תשובה. כמו שביקש דוד המלך ע"ה: "הורני ה' דרכך אהלך באמיתך"

השלב השני מתבוננים איך לא ליפול בדבר הזה להבא, למה אני נופל בעניין הזה – אולי אני צריך ללמוד דברים שיחזקו אותי לא לכעוס, לא לדבר לשון הרע וכן הלאה… לימוד קבוע (גם מידי פעם באופן קבוע נקרא קבוע) יעזור לנו מאד לעשות על כך תשובה ולהתקדם.

השלב השלישי אחרי שעשינו תשובה להיות בשמחה ולהתפלל על זה שנצליח

כמובן שצריך להכניס את הוידוי על המעשה תוך כדי מתוך בקשה לא לעשות זאת שוב.

ואז כשאנו עושים תשובה על הדברים הקטנים מתוך בקשה ותלות בה' באה שמחה גדולה לאדם.

שנזכה אמן.