פרשת בהעלותך

 

 

מדוע אהרון זכה להדליק את המנורה?

חכמים מלמדים אותנו שהאור עושה שלום בעולם.

יש מצווה להדליק נרות לכבוד שבת כדי להרבות שלום בית, בעבר לא היה חשמל וזה הדבר שהיה עושה אור – הנרות.

אם רואים אחד את השני – יש שמחה ויש שלום. אם לא אפשר להיתקע אחד בשני גם.candle2

הנר מסמל את האור. האור מסמל את השלום.

 

"כי נר מצווה ותורה אור"

"וירא ה' את האור כי טוב" (בראשית א)

מסביר הבעל שם טוב שהקב"ה גנז את האור הגנוז בתורה – התורה מגלה את האור.

ומצד שני תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

מכאן אנו למדים שיש קשר ישיר וחזק בין התורה ובין השלום.

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"

מטרתה של התורה היא להביא שלום בעולם. להביא טוב בעולם.

התורה מגלה את הקב"ה, התורה מגלה את זה שלכל דבר יש מקום וזמן. כל דבר נברא לצורך.

ו"אין לך איש שאין לו שעה"

אל תדאג, הקב"ה ברא אותו. הקב"ה יצר את המציאות סימן שזה בדיוק במקום.

אהרון הכהן היה מטייל ועושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

מידתו של אהרון – שלום – לכן הוא זוכה להדליק את המנורה – את האור!

 

נתחזק בזה שכל מטרת המצוות והתורה היא לעשות שלום. לעשות טוב אחד לשני. טוב בעולם.

יהי רצון שנתחזק בעין טובה ואהבה אחד לשני וה' יברכנו כולנו כאחד באור פניו..

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

שבת שלום