חיזוק גדול מהפרשה למה שעובר על כל אחד מאיתנו!

יש סיכוי טוב השנה

שלום חברים,

כתוב לנו בפרשה "ויבא יעקב שלם עיר שכם" מה הכוונה "שלם"?

רש'י מפרש שנרפא מהמכה שלו שקיבל מהמלאך שעימו נאבק, בנוסף שלם בממונו אחרי שנתן מתנה גדולה לעשיו והשלישי שלם בתורתו – שלא נשכחה ממנו שהיה בבית לבן.

יעקב אבינו – איי איזה איש – מה שהוא עבר, מהסיפור שהיה צריך להתחזות כדי לקבל את הברכות וכל הגלות שלו בבית לבן..

וזה שהוא קיבל את לאה במקום רחל והיה צריך לעבוד עוד 7 שנים.. ועד שיצא מבית לבן היה צריך להתמודד עם עשיו – כמה סיפורים של התמודדויות עם אנשים… רבים וארוכים אך בנתיים הקב"ה בירך אותו בגדול, הוא זכה להוליד את רוב ילדיו בבית לבן ושם הקים את בית עם ישראל, הוא זכה להתעשר עושר גדול בסוף בזכות צאן לבן, יעקב אבינו זכה לגילויים חזקים מאד מהקב"ה שהראה לו שהוא מלווה אותו דווקא בגלל הקושי בו הוא היה שרוי עד שלבסוף ה' נותן ליעקב לשלוח מלאכים לעשיו אחיו. כן יעקב עולה ועולה מבחינה רוחנית בגלל כל הקשיים וה"עבודות שה' נותן לו". אנחנו יודעים שיעקב הוא שייך למידת האמת "תתן אמת ליעקב" ולכן היה צריך להתמודד הרבה עם רמאויות.

אנו בניו של יעקב אבינו קיבלנו את מידותיו ועניינו בעולם שהרי אנו נקראים "בני ישראל"

כל אחד מאיתנו איפה שהוא חי נמצא עם אנשים, נמצא עם דברים שהוא צריך שם להתמודד ולהתקרב ולא להתבלבל – להיות נאמן לה' ולשליחות שלו.

יש לך קשיים? סימן שיש לך שם מתנות – יש לך שם ברור – משהו שאתה צריך לקבל שם..

איזה התחזקות עצומה באמונה, איזה לימוד חדש לחיים שיקרב אותך מאד אל עצמך ואל ה'

רק אנו צריכים בשביל לעשות טוב את הברורים ללכת עם התורה כמו יעקב שלא הפסיק ללמוד גם בבית לבן והיה לומד בלילות,

התורה מאירה לנו ומדריכה לנו איך לחיות ואיך להתנהג בכל מצב, אם בעזרת ה' נלך איתה – הקב"ה כך הולך איתנו ואנו מקבלים את כל המתנות בכל מקום שאנו נמצאים בעזרתו יתברך.

נתחזק ונדע שבגלל שהקב"ה אוהב אותנו ומאמין בנו הוא שולח לנו מתנות חדשות ונפלאות!

במקום צרה – צוהר

במקום בעיה – תפילה (בעיה בארמית)

במקום מניעות – נעימות!

שנזכה לראות את ה' ואת אורו בכל העניינים וללכת בדרכי יעקב ולזכות כולנו "לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל – כי שרית עם אנשים ועם אלוקים ותוכל" – ה' איתנו!

שבת שלום.