ואוהביו כצאת השמש בגבורתו – יהודה גליק השתחרר מבית החולים

images

"אז יזרח כשחר אורך"

האור של הקב"ה זורח, זורח ומאיר.

מאיר בתורה, מאיר בבית המקדש, מאיר באורות חנוכה בעזרת ה' ומאיר באוהבים ומתדבקים בו.

כתוב על המקבלים ייסורים באהבה שלעתיד לבא זוכים שאורו של הקב"ה זורח להם כשמש..

כמו שכתוב: "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"

מי שרוצה את ה', הקב"ה רוצה אותו בחזרה – דבר זה מפורש באור החיים הקדוש על התורה פרשת כי תשא: "והוא אומרו כאשר ידבר איש אל רעהו שלא יאהבהו אם לא יכין לבו להיות גם הוא רעהו כמו כן דבר ה' פנים אל פנים, ומעתה יבחין אדם מה הוא עם קונו אם לבבו יתאוה ויחשוק בה' ובעבודתו הנה זה סימן כי ה' אהבו":

אור החיים הקדוש מפרש "כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם" כך גם עם הקב"ה.

אם אתה מרגיש שאתה רוצה את ה' וכוסף אליו – סימן שהוא רוצה אותך ומתגעגע לעבודתך..

יהודה גליק מי שמכיר אותו – איש עם לב, כל כך עוזר ומשתדל לשמח את הסביבה.

כן הוא מסר נפשו בשנים האחרונות על מקומו של בית ה', הוא השקיע מאמצים אדירים בהעלאת הנושא לפרק היום, שבת על זה רעב ועוד רבות ואנו כולנו היום עדים לאהבת ה' את אוהביו.

יהודה נורה לפני כחודש ע"י מתנקש ערבי מטווח של 70 ס"מ. 4 כדורים פגעו בו ובעזרת ה' בלבד שום דבר לא פגע בכלי דם, הוא פונה במצב קשה מאד לבית חולים שערי צדק והצליחו לייצב את מצבו.

היום לאחר טיפולים וניתוחים הוא השתחרר ומצבו טוב מאוד.

אין דברים כאלה לצאת בצורה כזאת מירי מכזה מרחק.

קוראים לזה "סיעתא דשמיא" קוראים לזה אהבת ה' על יהודי.

אני חושב שיש פה חיזוק גדול שכולנו צריכים ללמוד…

מי שעושה בשביל ה' – ה' לא שוכח אותו – ה' איתו לעד.

מעל הטבע ומעל הזמן!

תודה ה' ששמעת את תפילותינו, תודה שאתה מראה פניך וטובך אלינו

כתיבת תגובה