ונח מצא חן בעיני ה' – איך נמצא חן בעיני ה'?

למצוא חן

מה הכוונה שנח מצא חן בעיני ה'? מסביר אור החיים הקדוש שלא מצד מעשיו ה' הציל אותו אלא בזכות כמה מצוות מסוימות שעשה שהם גרמו לו למצוא חן בעיני ה'. אומר אור החיים הקדוש שה' לא גילה מהם המצוות האלה כדי שכל עם ישראל ישתדל בכל המצוות ולא רק בהם,

 

ברשותכם אני רוצה להציע פרוש מהי אותה מציאת חן ובע"ה אמצא חן בעיני ה' בעניין..

אני מאמין שלכל אדם תפקיד מיוחד בבריאה ובעולם כמו שאומרים לנו חכמינו ובעיקר הדברים מוסברים בקבלה ובחסידות, בבעל שם טוב הקדוש ועוד.

מציאת חן פרושו שאתה עושה את התפקיד שלך – אפילו אתה לא כזה צדיק.. כמו שאנו יודעים שלגבי נח יש מחלוקת איזה צדיק היה.

אבל אם הוא עושה את מה שנדרש ממנו – אם הוא עושה את התפקיד שלו הקב"ה שמח והוא מוצא חן בעיניו.

 

לכל אחד מאיתנו תפקידים ודברים שצריך להוסיף ולהתחזק ולשפר אותם אבל יש נקודה פנימית שזו העבודה שלי – זה העניין שלי בעולם..

שם אני עובד? שם אני משקיע? – אם שם אני משתדל ועושה מה שאני יכול – בע"ה ה' אנחנו מוצאים חן בעניך!

 

איך אדע מהם המצוות שלי? מה העניין שלי? – רק הקב"ה יכול להראות לי.

ר' נחמן אומר שע"י אמירת תהלים זוכים לתשובה. תשובה זה להיות מה שאני – להיות מי שאני באמת – לעשות את העניין שלי..

באמת אין לנו מנוס אלא לבקש מה' – להתחבר אליו ולבקש ממנו שיכווין אותנו באהבתו

אני מאמין שזה דבר שבטוח מוצא חן בעיניו ומשמח אותו שאנו מאמינים בו, מבקשים ממנו ובוטחים בו שהוא מוליך אותנו ומסייע לנו.

שנזכה בע"ה לאהוב את ה' להתחבר אליו ולמצוא חן בעניו אמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה