כואב לך? הגיע הזמן להשתחרר

איך משתחררים מהכאבים?

ר' נחמן מסביר בתורה כ"א בליקוטי מוהר"ן שאת הכאבים שיש לאדם והחסרונות שיש לאדם הכל בא מחסרון הדעת.

וכך כתוב:

נחמו נחמו עמי וכו' (ישעיהו מ). כל הצרות והיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות, בבחינת (נדרים מ"א): 'אם דעת קנית מה חסרת', וכתיב (ישעיהו ה): "לכן גלה עמי מבלי דעת" (עיין סנהדרין צ"ב: ). ועקר החיים נצחיים יהיה לעתיד מחמת הדעת, שירבה הדעת, שידעו הכל את ה', ועל ידי הדעת יכללו באחדותו, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו, כי על ידי הידיעה נכללים בו, כמאמר החכם: 'אלו ידעתיו, הייתיו'. ועקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שכתוב (שם י"א): "כי מלאה הארץ דעה", ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב, ויהיה כלו טוב, כמאמר חז"ל (פסחים נ): 'אטו האידנא לאו אחד הוא? ותרצו: לעתיד כלו הטוב והמטיב'

רבנו מסביר לנו שהכל זה במחשבה, לדוגמא: אדם שחסר לו עכשיו 1000 ש"ח כדי לסיים איזה עניין – חסר לו במחשבה ולכן גם חסר לו כביכול במציאות אבל ברגעכ שהקב"ה ישלים את דעתו בעניין, למשל יתן לו תובנה איך בעצם הוא מקבל את אותו סכום ממקום אחר או במקום זה יתן לו אמונה וביטחון בו יתברך על העניין הזה ממילא הוא יהיה רגוע ושלוו ושמח ולא יחסר לו כלום.

מסופר על רבי זושא מאניפולי זי"ע שהיה יושב זמן מרובה במשך היום ולומד תורה בשמחה.. בשעות הצהריים ר' זושא התחיל להרגיש רעב אז הוא הרים את עיניו לשמים ואמר "ה' אני רעב" – בשעות הערב לאחר שהרעב היה קשה מאוד אז הוא ממש ביקש מה' ולאחר זמן קצר נכנס איזה עשיר אל ביתו וביקש ממנו לנוח שם ויחד עם זאת הביא לו ארוחה דשנה…

ר' זושא היה במדרגה גבוהה מאוד ולכן לא היה אפילו צריך לעשות השתדלות אך אנחנו כן צריכים לעשות השתדלות אך יחד עם זאת להשלים את דעתנו. להשלים אותה באמונה וביטחון.

אז אם יש קושי, צרה וכדו'. הקושי זה בפנים. החיסרון זה בנפש כל מה שאנו צריכים זה לבקש מה' שיראה לנו למה זה טוב עכשיו זה שזה קיים. הדיבור והשיתוף של הדברים עם ה' "השלך על ה' והוא יכלכלך"

"גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה" לה' יש נחת רוח גדולה מכך שאנו משתפים אותנו במה שעובר עלינו. זה מראה שאנו מאמינים בו וממליכים אותו יתברך עלינו.

הקב"ה עושה לאדם צרות כדי לחזק אותו באמונה ובאהבה ובביטחון בו, אם הוא הולך על הכיוון הזה הוא מרוויח בגדול בע"ה גם התקרב אליו יתברך וגם ה' מסדר אותו בכל מקרה.

לשמוח ולרקוד ובע"ה בזכות האמונה ה' יברך את מעשה ידינו