ברכת המזון – להתחבר ליהודי שבי

ברכת המזון – להתחבר ליהודי שבי

ברכת המזון – נקודת היהודי  

איך מכוונים בברכת המזון? מה יעזור לנו?

אז קודם כל אנו צריכים לזכור שזו מצוות עשה מהתורה שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך"

אך אל לנו לשכוח שיש פה יסוד משמעותי מאוד בחיי האדם והיהודי בפרט.

יסוד הכרת תודה, להודות.

אנו חיים את חיינו וב"ה כמעט כולנו זוכים לאכול בשמחה מתי שנו זקוקים לארוחה..

היכולת שלנו לאכול ולשבוע, לשמוח מהאוכל שמחת הנפש יש פה קשר ישיר לבורא עולם שמחייה אותנו. מהסתכלות חיצונית נראה שהכל מסתדר לו בדרך הטבע ואני אוכל וכך אני חי  וכו'.

אך באמת אנו יודעים שמי שמחייה אותנו הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו.

אחת הדרכים שבה הוא מחייה אותנו היא האכילה.. דרך כך הוא נותן לנו חיים ואנרגיה לחיות ולעשות את רצונו.

למסקנה יוצא שכשאנו אוכלים אנו מתקשרים לבורא יתברך שמו בצורה מסוימת.

לכן המשימה שלנו היא לראות את זה, להאמין ולהודות לה' על כך.

אולי אפשר לומר שאם אנו מודים על האוכל אז אנו רואים את הקב"ה מחייה אותנו ואם ח"ו איננו מודים על האוכל אז כביכול אנו מנתקים קשר.

ההודיה היא יסוד גדול לעם ישראל "יהודי" מלשון "הודיה" שהמציאות שלו היא ראיית חסדי ה' במציאות.

לכן גם בפס' כתוב לברך על הארץ הטובה. לכאורה מה הקשר בין האוכל שאכלתי לארץ ישראל?

ארץ ישראל זו ארץ של אמונה – ארץ של קשר. אם אנו בקשר עם ה' אז הוא באהבתו מוריד גשם ואם לא אז גם באהבתו הוא לא מוריד כדי לעורר אותנו לשוב אליו וזו הנקודה שאנו מודים עליה – מציאות הקשר מציאות היחס ביננו לבינו יתברך.

כמו שאומרת היונה בפרק שירה: "יהיו מזונותיי מרורים כזית אך ע"י הקב"ה ולא מתוקים כדבש ע"י בשר ודם"

כתיבת תגובה