השער לקדושה – שמירת הלשון

נשאלת השאלה, מדוע שמירת הלשון משמעותית כל כך בתשובה ובתיקון דרכי?

לשון הרע היא העברה החמורה ביותר בתורה, כן.
כך כותב הרמב"ם :
[ג] אמרו חכמים, על שלוש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא–עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים; ולשון הרע, כנגד כולם. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע–כאילו כפר בעיקר, שנאמר "אשר אמרו, ללשוננו נגביר–שפתינו איתנו: מי אדון, לנו" (תהילים יב,ה). ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת–האומרו, והמקבלו, וזה שאומרין עליו; והמקבלו, יותר מן האומרו.
הדיבור הוא מעלתו של האדם, – האדם נקרא מדבר על הכח שהקב"ה טבע בו ובך ייחד אותו משאר הנבראים.
החיים של האדם עליונים ומפותחים מאוד בגלל כח הדיבור.

למעשה הדיבור מעצב לאדם את חייו. רואים את זה שכשאדם מדבר חיובי הוא רואה חיובי וכן להפך.

הדבר החשוב ביותר בעולם הוא הקשר בין עם ישראל אחד לשני, האחדות והאמון אחד בשני.
שמירת הלשון ודיבור נקי מאפשרים אהבת ישראל עצומה אחד לשני ושמירת הקשר והאמון בין עם ישראל.
כשעם ישראל מאוחד צינורות השפע פתוחים, "הקב"ה מברך את עם ישראל בשלום" כך יש תורה וחיים לעם ישראל ולעולם כולו.
כשעם ישראל ח"ו לא מאוחד ויש דברים מפריעים, הדבר משפיע במהלכים גדולים לצערנו..
כגודל חומרת העוון כך גדול המתנות, האור האלוקי שביכולתי לקבל מה' אם אני שומר על העניין הזה.
על כן שמירת הלשון היא הדרך שלי להתחבר לעם ישראל תמיד וממילא להמשיך על עצמי והסובבים אותי חיים של שפע, קדושה ושמחה.
בסדר אבל איך עושים את זה? זה הדבר הכי קשה בעולם!!?
התשובה: זה עבודה שלומדים אותה לאט לאט עם מלא שמחה..
איך לומדים? – מתחילים ללמוד לעיתים קרובות הלכות שמירת הלשון – עדיף אפילו פעם ביום..
הלכה משמירת הלשון…
עם הזמן כח התורה עושה את שלו.. עם הזמן הדברים מחלחלים והקב"ה ישתבח שמו עוזר לנו..
יש המלצה גם ללמוד בספר החפץ חיים "השיעור היומי" שיש בצד אחד של הדף הלכה ובצד השני חיזוק. – מצורפת תמונה של הספר:

אם ברצונך לקבל תזכורות מידי פעם ל2 הלכות שמירת הלשון למייל
הכנס/י את המייל שלך לרשימה (העיקר לא לשכוח ה' איתנו בכל מקום ובכל זמן )