הפצת חסידות בתל אביב

הבעל שם טוב הקדוש אמר ששלושה דברים הוא בא לחדש ולייסד, "אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל"  מי שמכיר את תורת הבעל שם טוב רואה שבפנימיותה היא כולה אמונה ואהבה, הבעל שם טוב הסביר שאם ממשיכים את שלושת היסודות האלה בעבודת ה' כבר אין צורך לעשות סיגופים. אהבת ישראל ואהבת ה' בלב תל אביב כל […]