תפילין לבר מצווה – רש"י או רבנו ת"ם או שניהם ?

כל נער או אדם שרוצה להניח תפילין יודע שיש סוגים שונים של תפילין,

מהודר / לא מהודר,  ספרדי / אשכנזי וכו'

אבל… גם בסוג התפילין עצמם – באופן כתיבת הפרשיות ישנה מחלוקת לא קטנה בפוסקים.

למי שמכיר את הסוגיה זו מחלוקת שחלקו בה "גדולי עולם" כך מתנסח בעל הטורים בספרו הטור על מחלוקת רש"י ורבנו ת"ם בסדר כתיבת והנחת הפרשיות בתוך הבתים.

לדעת רש"י סדר  הנחת הפרשיות בבתית התפילין צריך להיות: "קדש", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמוע",

לדעת רבנו ת"ם "הוויות באמצע" הכוונה:  "קדש", "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" ו"שמע"

דעת רוב הראשונים בהם הרמב"ם היא שתפילין צריך להניח כרש"י, וכן עיקר להלכה אך דעתו שרבנו ת"ם וסיעתו ועוד לא מעט ראשונים היא שצריך להניח כסדר של רבנו ת"ם,

לכן להלכה הרוצה לצאת מספר צריך להניח את שתיהם ולכוויין לצאת ידי חובה בזה שהוא כפי האמת.

האר"י הקדוש בכתביו האריך במעלתם העצומה של תפילין רבנו ת"ם שקדושתם גבוהה יותר משל רש"י אפילו.

להלכה היום אנו מניחים של רש"י עיקר אבל ירא שמים מניח את שתיהם לצאת מן הספק.

תפילין רש"י ורבנו ת"ם מהודרות אנו ממליצים לקנות במכון פאר התפילין או אצל הסופר אודי אמיתי מעתניאל.

להזמנת תפילין לבר מצווה  ניתן להיכנס דרך הקישור לאתר של פאר התפילין: