הרב שניר גואטה | מהו המשפט שמלווה את הרב שניר כל החיים?