מה למד הרב יגאל כהן מהחייל הפצוע שהוא ביקר במבצע שומר החומות?