הרב יצחק יוסף (הנכד) | הלכות קידוש בשבת – שידור חי