הרב שניר גואטה | רוצה שכר בעולם הזה??? האישה ביהדות