יש לו את המטוס הפרטי הגדול בעולם ועדיין הוא לא מרוצה – הרב דוד פריוף