הרב שניר גואטה | למה הרב שניר ביקש ברכה מילדה בת 16?