מרן הגר"י אזרחי על הגאון הינוקא: אינו מסיח דעת מה' • מי שיכול לחבר בין הבורא לכל ישראל!