נכדו של מרן רבינו עובדיה יוסף בסיפורים מרגשים מביתו של מרן זצ"ל! מרתק!