הרב שניר גואטה – למה ה' הכניס את נח לתיבה עם החיות?