הרב שניר גואטה | מהו הניסיון שהרב שניר לא היה עומד בו???