הרב יצחק יוסף (הנכד) – איך מתכוננים ליום כיפור וסוכות תשפ"ב